Credit Management made easy

Innsikt

Kredittinformasjon blir kun så bra som datakvaliteten i data- og analysegrunnlaget. Vi er integrert mot en rekke datakilder, og det er kundens behov for innsikt som er vår første prioritet. Vi samler alt i en løsning, slik at du til en hver tid har full oversikt, både helt overordnet, men også full oversikt over detaljene.

Teknologi

Vi benytter kjent teknologi kjennetegnet av høy grad av sikkerhet, fleksibilitet, og skalerbarhet. Vi bruker moderne verktøy for datainnsamling og strukturering, samhandling, rapportering, analyse og visualisering.

Verdi

Gjennom det beste av tilgjengelig teknologi, data, innsikt og analysemulighet, vil vi som en nøytral platform og spesialist på porteføljestyring av kreditt og inkassoporteføljer gi deg det beste verktøyet for innsikt og analyse. Løsningen gir deg full kontroll til best mulig oppfølging av egen kreditt- og inkassoportefølje, gjennom data-drevne kredittbeslutninger, både operativt og strategisk.

1 1
Stian Davidsen Per Nestor Warp
CEO and Co-founder CTO and Co-founder
stian.davidsen@axeptia.com per.nestor.warp@axeptia.com
+47 4500 2734 +47 9958 1166
1 1
1 1